شرایط استفاده

شهر: تهران

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان شوش شرقی خیابان شهید ابراهیمی جنب خیابان ارج

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۵۵۰۶۷۱۷۸