شرایط استفاده

شهر: لنگرود

صنف: سایر خدمات

آدرس: میدان امام خمینی روبروی ساختمان زندان لنگرود

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۳۴۲۵۵۰۳۲۵

موقعیت پذیرنده