شرایط استفاده

شهر: الوند

صنف: سایر خدمات

آدرس: بلوار 22بهمن میدان بسیج

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۲۸۳۲۲۲۰۸۶۵

موقعیت پذیرنده