شرایط استفاده

شهر: ملارد

صنف: سایر خدمات

آدرس: بعد از سه راه اندیشه قبل از خیابان اطلس بعد از خیابان دانش غربی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۶۵۱۵۹۴۶۵

موقعیت پذیرنده