شرایط استفاده

شهر: اسکو

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان چای کنار مجتمع تجاری باراما

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۱۳۳۲۲۱۵۹۴

موقعیت پذیرنده