شرایط استفاده

شهر: دهدشت

صنف: سایر خدمات

آدرس: شهرستان دهدشت-خ مذکور پارسی-جنب بانک ملی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۷۴۳۲۲۶۶۷۷۶

موقعیت پذیرنده