شرایط استفاده

شهر: جم

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: خ امام جنب آژانس فرهنگ + باشگاه مشتریان

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۷۷۳۶۳۶۱۱۶

موقعیت پذیرنده