شرایط استفاده

شهر: یزد

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: بلوارامام جعفرصادق،روربروی مهدیه

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۶۲۹۰۸۱۷

موقعیت پذیرنده