شرایط استفاده

شهر: شهرکرد

صنف: سایر خدمات

آدرس: خ فردوسی شمالی- روبرو صداوسیما

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۳۸۳۲۲۲۷۱۰۸

موقعیت پذیرنده