شرایط استفاده

شهر: خلخال

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان مرجائی ساختمان فروشگاه رفاه

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۲۴۲۱۰۱۲

موقعیت پذیرنده