شرایط استفاده

شهر: نوراباد

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: نوراباد - بلوار امام - جنب پایانه مسافر بری - ردیف نور اباد

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۷۳۵۱۸۴۱۱۸۱

موقعیت پذیرنده