شرایط استفاده

شهر: بیله سوار

صنف: سایر خدمات

آدرس: روبروی بازارچه مرزی ساختمان رفاه

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۵۳۲۸۲۴۶۱۶

موقعیت پذیرنده