شرایط استفاده

شهر: رشت

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان امام خمینی ابتدای میدان حشمت مجتمع آرسن

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۳۳۳۳۳۴۹۳۷

موقعیت پذیرنده