شرایط استفاده

شهر: الیگودرز

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان امام بلوار شرقی جلوترازچهارراه شاهد

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۶۴۳۳۴۳۵۱۰

موقعیت پذیرنده