شرایط استفاده

شهر: شهرصدرا

صنف: سایر خدمات

آدرس: بلوار امام خمینی بلوار امامت خ امام رضا

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۷۱۳۸۳۰۱۰۰۳

موقعیت پذیرنده