شرایط استفاده

شهر: رفسنجان

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان طالقانی خیابان طالقانی 18جنب بوستان مادر

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۳۴۳۴۲۸۷۴۳۸

موقعیت پذیرنده