شرایط استفاده

شهر: مینودشت

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان ش مصطفی-انتهای پا پسرک روبروی ساختمان راهنمایی و رانندگی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۷۳۵۲۲۴۵۹۶

موقعیت پذیرنده