شرایط استفاده

شهر: بناب

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان لاله اول خیابان تختی 10 روبرو هنرستان امام

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۱۳۷۷۲۲۱۱۳

موقعیت پذیرنده