شرایط استفاده

شهر: قیروکارزین

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان کارگر ساختمان رفاه

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۷۱۵۴۵۲۷۸۳۹

موقعیت پذیرنده