شرایط استفاده

شهر: روانسر

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان امام غزالی بعد از ساختمان مسجد خلفای راشدی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۸۳۴۶۵۲۷۳۹۸

موقعیت پذیرنده