شرایط استفاده

شهر: بابل

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: محله بند پی شرقی روبروی ساختمان حوضه علمیه

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۱۳۲۷۲۳۹۱۹

موقعیت پذیرنده