شرایط استفاده

شهر: منجیل

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان شریعتی خیابان مدرس 2

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۳۳۴۶۴۶۳۰۲

موقعیت پذیرنده