شرایط استفاده

شهر: درگز

صنف: سایر خدمات

آدرس: بلوار امام خمینی نبش کوچه امام خمینی 16

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۵۱۴۶۲۲۹۵۵۱

موقعیت پذیرنده