شرایط استفاده

شهر: رشت

صنف: سایر خدمات

آدرس: میدان فرهنگ روبروی ساختمان انبار دخانیات

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۴۱۹۳۷۴۴۹۱۵

موقعیت پذیرنده