شرایط استفاده

شهر: اباده

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: خیابان امام خمینی ردیف آباده

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۷۱۴۴۳۳۱۲۱۰

موقعیت پذیرنده