شرایط استفاده

شهر: چالوس

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان دارکلاخیابان شوراابتدای خیابان شورا

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۱۵۲۲۵۴۸۲۸

موقعیت پذیرنده