شرایط استفاده

شهر: قائم شهر

صنف: خدمات خودرویی

آدرس: مازندران ، قائم شهر کمربندی امام به جانبازان بعد از زیرگذر قبل هتل مازرون

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۱۴۲۲۴۸۹۶۷

موقعیت پذیرنده