شرایط استفاده

شهر: قائم شهر

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: مازندران ،قائمشهر بلوارشهیدان سادات نیا بعدازگذر کوچکسرا نرسیده هتل مازون

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۱۴۲۰۸۱۰۲۴

موقعیت پذیرنده