شرایط استفاده

شهر: قائم شهر

صنف: فرآورده های پروتئینی

آدرس: مازندران، قائم شهر خیابان بابل ، جنب کوچه لاریمی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۱۴۲۲۲۷۶۰۲

موقعیت پذیرنده