شرایط استفاده

شهر: قائم شهر

صنف: پوشاک

آدرس: مازندران ، قائم شهر خیابان بابل کوچه بازار علی پوشاک نی نی ناز پوش

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۱۴۲۲۸۳۵۹۷

موقعیت پذیرنده