شرایط استفاده

شهر: قوچان

صنف: فرآورده های پروتئینی

آدرس: خیابان آزادی خیابان فرهنگیان دوم کوچه سی و دومتری

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۵۱۴۷۲۴۲۹۳۴

موقعیت پذیرنده