شرایط استفاده

شهر: کرمان

صنف: فرآورده های پروتئینی

آدرس: خیابان نماز بین کوچه 8و10

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۲۷۱۰۱۲۶

موقعیت پذیرنده