شرایط استفاده

شهر: کرمان

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: خیابان مطهری غربی بعد از کوچه 15

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۲۵۲۹۹۳۷

موقعیت پذیرنده