شرایط استفاده

شهر: کرمان

صنف: خدمات خودرویی

آدرس: خیابان خورشید خیابان نماز روبروی ک1

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۲۷۳۸۳۲۷

موقعیت پذیرنده