شرایط استفاده

شهر: کرمان

صنف: پوشاک

آدرس: کرمان بازار گنجعلیخان نرسیده به کوچه بانک ملی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۳۴۳۲۲۳۱۹۰۱

موقعیت پذیرنده