شرایط استفاده

شهر: تهران

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: خیابان دولت نبش خ شاپوری

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۷۷۴۷۰۰

موقعیت پذیرنده