شرایط استفاده

شهر: کرمانشاه

صنف: سایر خدمات

آدرس: کرمانشاه بلوارمصطفی امامی مقابل بازارشهرستانی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۸۳۱۸۲۳۸۸۰۳

موقعیت پذیرنده