شرایط استفاده

شهر: دزفول

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: دزفول خیابان آفرینش نبش طالقانی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱۴۲۲۲۲۲۲۲۲

موقعیت پذیرنده