شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سایر خدمات

آدرس: آبادان احمدآباد خ 4 اصلی بین 9 و 10 فرعی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱۵۳۳۳۷۲۹۹

موقعیت پذیرنده