شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سایر خدمات

آدرس: آبادان احمدآباد 4 اصلی بین 10 و11 فرعی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱

موقعیت پذیرنده