شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سایر خدمات

آدرس: آبادان میدان طیب روبروی عطاری شاه مراد

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۳۱۴۴۲۱۰۷۱

موقعیت پذیرنده