شرایط استفاده

شهر: اصفهان

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: اتوبان فرودگاه حصه شرقی خیابان شریعتی روبروی مسجد چهارده معصوم

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۳۱۳۵۵۸۳۰۶۱

موقعیت پذیرنده