شرایط استفاده

شهر: گرگان

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: کوی انقلاب روبروی کوچه انقلاب بیست و پنجم

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۱۷۳۲۱۶۳۴۹۴

موقعیت پذیرنده