شرایط استفاده

شهر: کرمان

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: خیابان عباس صباحی بین کوچه 7و9

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۲۲۳۰۴۵۵

موقعیت پذیرنده