شرایط استفاده

شهر: گرگان

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: گرگان خیابان شهید رجائی روبروی کوچه گلشن یازدهم

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۷۳۲۴۳۰۹۶۵

موقعیت پذیرنده