شرایط استفاده

شهر: تبریز

صنف: پوشاک

آدرس: خ امام روبه روی مقصودیه

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۴۱۳۵۵۱۲۹۳۰

موقعیت پذیرنده