شرایط استفاده

شهر: تبریز

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: خیابان طالقانی جنوبی قبل ازچهارراه بهشتی جنب ابزارنژادی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۱۳۵۴۰۱۸۷۷

موقعیت پذیرنده