شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: پاساژ کویتی ها- طبقه 2 - خیاطی عصر جدید

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۹۰۱۹۱۰۱۶۳۷

موقعیت پذیرنده