شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سایر خدمات

آدرس: بازار کویتیها راهروی اصلی جنب پارچه فروش موسوی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱۵۳۲۲۸۳۴۸

موقعیت پذیرنده