شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سایر خدمات

آدرس: خ امیری پاساژ کویتیها لاین اصلی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱۵۳۲۲۲۵۳۰

موقعیت پذیرنده